Leveranse av innmålingsdata

InnmalingBackground

All infrastruktur (ny og eksisterende) som eies av Lnett eller andre Lyse selskap skal stedfestes geografisk med x, y og z koordinater i henhold til Lnett sin innmålingsspesifikasjon. Filene leveres til Lnett via denne siden innenfor leveransetiden som er angitt i innmålingsspesifikasjon. Utvekslingsformatet er SOSI-fil. Geotaggede bilder tatt på åpen grøft skal medfølge alle leveranser. Formatet på bilder skal være .jpg. Husk å skru på stedinformasjon på mobilen. Kontrollerklæringsskjema kan leveres via nettsiden samtidig.

Forespørsel

Kontaktinformasjon

Adresse

Leveranse

Dokument

Hidden Section